Mecanismos de Control

Control horario, temporizadores, detectores de presencia, sensores, actuadores, relojes, programadores, etc.